Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 820
  • Trong tuần: 8,729
  • Tất cả: 464,875
Đăng nhập
Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý tại huyện Bảo Yên

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý quy định tại Nội dung số 3 Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 29/KH-TGPL ngày 07/3/2023 của Sở Tư pháp Kế hoạch số 37/KH-TGPL ngày 13/3/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi và những người yếu thế trên địa bàn tỉnh tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý có chất lượng.

Trong 02 ngày 22, 23/5/2023, tại thị trấn Phố Ràng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý cho 62 đại biểu là các trưởng thôn, bản và những người có uy tín trong cộng đồng của 08 xã khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bảo Yên.

anh tin bai

Tại hội nghị, các học viên được tiếp cận nghiên cứu các quy định của Luật trợ giúp pháp lý (TGPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành qua bộ tài liệu cùng với các tình huống giả định; phân biệt và nắm rõ được những trường hợp nào được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước; biết được thông tin về phạm vi, lĩnh vực, hình thức TGPL; quyền và nghĩa vụ của người được TGPL; tổ chức trợ giúp pháp lý và người thực hiện TGPL; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giới thiệu, thông tin về trợ giúp pháp lý theo Thông tư 03/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Ngoài các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, các báo cáo viên pháp luật còn giới thiệu những nội dung mới của Thông tư 09/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc thay đổi và hủy bỏ các thông tin trong lĩnh vực hộ tịch cho phù hợp với việc triển khai thực hiện căn cước công dân theo quy định hiện hành.

Tiếp theo là phần thực hành một số biểu mẫu (Mẫu 02-TP-TGPL; Mẫu 04-TP-TGPL; Mẫu 05-TP-TGPL và Mẫu 13-TP-TGPL…) và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với các tình huống vừa lựa chọn, giúp các học viên nắm được cụ thể hơn về 14 diện người được TGPL, nhất là những trường hợp có khó khăn về tài chính; chú trọng các thông tin cá nhân vừa được thay đổi và hướng dẫn tại Thông tư 09/2022/TT-BTP, đặc biệt là ý kiến đánh giá của người được TGPL về sự hài lòng trong quá trình thực hiện vụ việc TGPL.

Thông qua hội nghị đã giúp cho cán bộ thôn, bản và những người có uy tín trong cộng đồng nắm rõ hơn về chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, có khả năng giới thiệu, thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý, làm cầu nối giữa người dân với Trung tâm và các Chi nhánh TGPL trên địa bàn./.

Nguyễn Thị Mai Hương - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai