Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 902
  • Trong tuần: 8,811
  • Tất cả: 464,957
Đăng nhập
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực năm 2021

Thực hiện  quy định tại khoản 1 Điều 157, khoản 3 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 27/01/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2021.

Theo đó, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực toàn bộ:114 văn bản, gồm: 36 Nghị quyết; 78 Quyết định, văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 22 văn bản, gồm 07 Nghị quyết; 15 Quyết định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/01/2022.  

Nguyễn Thị Hương