Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 807
  • Trong tuần: 8,716
  • Tất cả: 464,862
Đăng nhập
Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030

Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ ban hành phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030.

Mục tiêu nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y; đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tăng cường năng lực của lực lượng quân y, dân y kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh. Hoàn thiện tổ chức và năng lực của lực lượng dự bị động viên ngành y tế, lực lượng huy động ngành y tế.

Chỉ tiêu gồm:

Kết hợp quân dân y tại tuyến y tế cơ sở. Hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho 30 - 50 cơ sở y tế kết hợp quân dân y; trong đó đầu tư cho 5 Trung tâm y tế quân dân y các huyện đảo đủ khả năng phẫu thuật loại 2, đủ khả năng xử trí cấp cứu, điều trị tại chỗ, hạn chế các trường hợp phải chuyển về tuyến sau. Tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho trên 5.000 - 10.000 lượt cán bộ, nhân viên các cơ sở y tế kết hợp quân dân y. Tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 200.000 người dân, đối tượng chính sách tại các khu vực an toàn khu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

 Hỗ trợ các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, lực lượng huy động ngành y tế, bảo đảm y tế khu vực phòng thủ. Hỗ trợ huấn luyện, diễn tập các đơn vị dự bị động viên ngành y tế theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; hỗ trợ trang bị, huấn luyện các tổ đội huy động ngành y tế của 10-15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hỗ trợ, nâng cao năng lực Đội cấp cu nhiễm xạ thuộc Bộ Quốc phòng; Đội cơ động phòng, chống dịch quân dân y của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng, kiện toàn đội cơ động phòng, chống dịch quân dân y của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn về y học quân sự và kiến thức chuyên môn y tế cho các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, các lực lượng quân dân y. Tổ chc 10 - 15 lớp huấn luyện, diễn tập phối hợp quân dân y trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh.

Nhiệm vụ và giải pháp gồm:

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kết hợp quân dân y. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng trong công tác kết hợp quân dân y. Hoàn thiện về tổ chức, quy chế phối hợp hoạt động Ban quân dân y các cấp. Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai công tác kết hợp quân dân y trong khám bệnh, chữa bệnh; phòng, chống thiên tai, thảm họa và dịch bệnh.

Củng cố, nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấpbổ sung trang thiết bị y tế cho các trung tâm y tế quân dân y các huyện đảo, trạm y tế quân dân y các xã đảo, xã biên giới đất liền, phòng khám quân dân y Biên phòng, bệnh xá quân dân y. Hỗ trợ triển khai khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế quân y, dân y tuyến y tế cơ sở để có đủ khả năng xử trí cấp cứu ban đầu và điều trị các bệnh thường gặp, quản lý các bệnh mãn tính tại tuyến y tế cơ sở.

Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của lực lượng quân dân y trong khu vực phòng thủ. Hoàn thiện hệ thống cấp cứu, vận chuyển, thu dung điều trị kết hợp quân dân y trong khu vực phòng thủ. Rà soát, kiện toàn về tổ chức và tăng cường năng lực cho các đơn vị dự bị động viên ngành y tế; các tổ, đội huy động ngành y tế theo chỉ tiêu được giao. Tổ chức huấn luyện, diễn tập các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, lực lượng huy động ngành y tế trong khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh kết hợp quân dân y trong nghiên cứu khoa học về y học và y học quân sự.

Hoàn thiện cơ chế chính sách trong hoạt động kết hợp quân dân y. Xây dựng, cập nhật chính sách đối với cán bộ công tác tại các cơ sở kết hợp quân dân y ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thực hiện tốt chế độ luân phiên, luân chuyển cán bộ y tế tại các cơ sở kết hợp quân dân y theo quy định.

Trách nhiệm của cơ quan tổ chức

Bộ Y tế: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoạt động hằng năm, 5 năm của Chương trình. Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với công tác kết hợp quân dân y. Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn các địa phương xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành y tế, lực lượng huy động ngành y tế và bảo đảm y tế khu vực phòng thủ. Xây dựng kế hoạch hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí kinh phí cho hoạt động kết hợp quân dân y của các đơn vị thuộc quyền. Chỉ đạo triển khai công tác kết hợp quân dân y trong quân đội.

Các bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế triển khai các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện Chương trình tại địa phương. Tổ chức rà soát, kiện toàn các cơ sở y tế quân dân y trên địa bàn; xây dựng các kế hoạch, phương án kết hợp quân dân y trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo Ban quân dân y cấp tỉnh triển khai các hoạt động kết hợp quân dân y trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Minh Anh