Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,051
  • Trong tuần: 2,354
  • Tất cả: 458,500
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

    Nhằm giúp báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trên địa bàn huyện nắm được các quy định pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và có liên quan trực tiếp đến hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 08/7/2022 tổ chức tập huấn kỹ năng  nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 cho 63 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 347 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức 02 Hội nghị tập huấn trực tiếp trong Quý III/2022 nội dung tập huấn, tập trung vào một số kiến thức cơ bản như: kiến thức chung về phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và một số kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai hoạt động tập huấn đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị tập huấn về Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./.

Tải về

Gia Hân