Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,013
  • Trong tuần: 8,922
  • Tất cả: 465,068
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện Bảo Thắng tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch Phổ biến pháp luật năm 2022 của UBND huyện Bảo Thắng, Ngày 08/4/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện Bảo Thắng  tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2022, dự hội nghị có thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện;  lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức tư pháp các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị 

 Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật của huyện đã phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 2; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành như:  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sựLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 – 2025; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND huyện về triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ...

 Sau  hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn  tiếp tục triển khai   tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 02/KH-HĐ ngày 16/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện Bảo Thắngtại cơ quan, đơn vị, địa phương đến cán bộ, công chức, viên chức và  nhân dân trên địa bàn huyện. 

Hoàng Văn Thái - Phòng Tư pháp Huyện Bảo Thắng