Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,335
  • Trong tuần: 2,638
  • Tất cả: 458,784
Đăng nhập
Tỉnh Lào Cai có 139 đơn vị xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Thông báo số 09/TB-UBND ngày 17/2/2022 Danh sách các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai đạt chuẩn  tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Theo thông báo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai  có  139 đơn vị xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 13 đơn vị xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.  

Chi tiết xem Thông báo số 09/TB-UBND.

PBGDPL