Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 152
  • Trong tuần: 3,383
  • Tất cả: 370,227
Đăng nhập
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Ngày 10/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 phê duyệt Đề án xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Theo đó:

Để xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, đề án đề ra 05 mục tiêu cụ thể, như: (i) Duy trì huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu quốc gia huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; (ii) Có 100% số xã trên địa bàn huyện được công nhận hoàn thanh “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; (iii) Có ít nhất 50% số xã được công nhận hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và duy trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; (iv) Có 100% các thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; (v) Duy trì và hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

03 nhiệm vụ cụ thể đã được đề ra tại Đề án gồm:

Một: Thực hiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao: Tiếp tục duy trì 01 tiêu chí (An ninh, trật tự - Hành chính công) đã đạt chuẩn nông cao. Thực hiện hoàn thành thêm 8 tiêu chí (Quy hoạch; Giao thông; Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai; Điện; Y tế - Văn hoá – Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống) đạt chuẩn tiếp chí huyện nông mới nâng cao theo quy định.

Về Quy hoạch: Triển khai hiệu quả quy hoạch vùng huyện Bảo Thắng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 về phê duyệt Đề án quy hoạch vùng huyện Bảo Tháng, tỉnh Lào Cai đến năm 20240 và thực hiện hiệu quả các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về Giao thông: Hoàn thiện nâng cấp hệ thống được Quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo 100% km đường huyện có các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông như: biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc… Đầu từ xây dựng bến xe khách huyện Bảo Thắng theo tiêu chuẩn cấp IV.

Về Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai: Bảo trì, nâng cấp hệ thống Thuỷ lợi do huyện quản lý, đảm bảo đồng bộ và tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt là thoát lũ và chống hạn hán. Đảm bảo sẵn sàng, chủ động về phòng, chống thiên tại theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó xây dựng phương án cụ thể đối với từng vùng trọng điểm.

Về Điện: Tập trung cải tạo, nâng cao khả năng truyền tải đường dây trung thế, hạ thế và đường dây tới hộ dân và duy tu, bảo dưỡng trạm biến áp 110KV, đường dây 35 KV, 10 KV, 6 KV.

Về Y tế - Văn hoá – Giáo dục: Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Duy trì các trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Về Kinh tế: Xây dựng cụm công nghiệp thị trấn Phố Lu, cụm công nghiệp xã Sơn Hà. Nâng cấp chợ trung tâm thị trấn Phố Lu đạt chuẩn chợ hạng hai theo quy định.

Về Môi trường: Trên 95 % tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải không nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom và xử lý đúng quy định; 100% chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. Xây dựng các mô hình thu gom, tái sử dụng, tái chế  ≥ 80% chất hữu cơ, phụ phẩm công nghiệp; trên 40% các hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn và 50% rác thải nhựa phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý.

Về Chất lượng môi trường sống: Đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn huyện, đảm bảo đến năm 2025 cung cấp nước sách cho trên 85% hộ dân, trong đó có 55% từ công trình cấp nước sạch tập trung; đảm bảo cung ứng đủ 80 lít nước/người/ngày đêm. Xây dựng thí điểm 02 mô hình xử lý nước mặt ao đảm bảo quy định về môi trường tại xã Phú Nhuận, Thị trấn Phong Hải. Xây dựng mô hình xã thông  minh tại xã Gia Phú; 02 thôn thông minh tại thôn Tả Hả 3, xã Sơn Hà và thôn Nậm Dù, xã Xuân Quang.

Về hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính: Tập trung lực lượng, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, từng bước kiềm chế làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường xã hội ổn định, lành mạnh. Tổ chức các hoạt động tại bộ phận giao dịch hành chính tại Công an huyện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đảm bảo liên thông từ huyện xuống xã.

Hai: Xây dựng các thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: Duy trì và nâng cao chất lượng 6 tiêu chí/3 thị trấn đã đạt chuẩn, thực hiện xây dựng đạt chuẩn thêm 23 tiêu chí/3 thị trấn, đảm bảo 3 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thưc hiện 148 dự án để đạt chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh gồm: 28 dự án quy hoạch độ thị; 60 dự án giao thông đô thị; 26 dự án điện đô thị; 6 dự án văn hoá, thể thao đô thị; 25 dự án y tế, giáo dục; 02 dự án thuỷ lợi và 01 dự án cấp nước sinh hoạt.

Ba: Duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó phấn đấu 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là: 3.630.712 triệu đồng. Trong đó: Xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao 1.526.280 triệu đồng; Xây dựng 3 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 783.362 triệu đồng; Duy trì các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao: 1.321.070 triệu đồng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao: Ban chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Thắng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo, giao kế hoạch cụ thể cho các xã, thị trấn tổ chức thục hiện. Chủ động bố trí ngân sách đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Định kỳ (6 tháng, năm) báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh. Kết thúc nhiệm kỳ tổng kết thực hiện Đề án. Các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Sở Nội vụ, Ngân hàng nhà nước tỉnh; các sở, ban, ngành khác có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Đề án; hướng dẫn, đôn đốc huyện Bảo Thắng triển khai thực hiện Đề án./.

Đào Minh Đức