Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tổng Cục Thuế - Bộ Tài chính ban hành Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế năm 2024
Lượt xem: 134

Đây là nội dung của Quyết định số 22/QĐ-TCT ngày 10/01/2024 của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế. Theo Quyết định, Chương trình khung này quy định khối lượng kiến thức, thời lượng cập nhật kiến thức cho đối tượng cập nhật kiến thức năm 2024. Các đơn vị được phép tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế căn cứ chương trình khung cập nhật kiến thức này và tiến độ, kết quả ban hành văn bản pháp luật liên quan đến nội dung cập nhật kiến thức năm 2024 để xây dựng chương trình, tài liệu, kế hoạch tổ chức các lớp cập nhật kiến thức trong năm 2024; Có thể tổ chức một số nội dung của từng phần kiến thức hoặc kết hợp một số nội dung của các phần kiến thức của chương trình nhưng phải quy định rõ số giờ cập nhật kiến thức được tính của từng Phần kiến thức đối với mỗi lớp học

Đối tượng cập nhật kiến thức gồm: (i) Nhân viên đại lý thuế; (ii) Người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Trường hợp người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2023 và 2024 đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức năm 2024.

Mục tiêu của Chương trình: (i) Trang bị kiến thức cần thiết về pháp luật thuế, phí, lệ phí, quản lý thuế và pháp luật kế toán doanh nghiệp cho nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế, qua đó giúp người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước. (ii) Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, pháp luật kế toán của nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, người nộp thuế, đại lý thuế.

Thời gian cập nhật kiến thức: Tối thiểu 24 giờ trong một năm. Trong đó thời gian cập nhật tối thiểu đối với từng phần kiến thức cụ thể như sau: (i) Phần I - Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế: 20 giờ. (ii) Phần II - Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp: 04 giờ.

Số giờ cập nhật kiến thức trong năm 2024 của đối tượng cập nhật làm cơ sở đăng ký hành nghề hoặc xác định đủ điều kiện hành nghề cho năm 2025 được xác định theo quy định tại khoản 1, Điều 20, Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và phải đảm bảo tối thiểu 24 giờ, trong đó số giờ cập nhật kiến thức tối thiểu của Phần I là 20 giờ, Phần II là 04 giờ.

Quyết định số 22/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải vềĐào Minh Đức
Tin khác
1 2 3 4 5  ...