Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 984
  • Trong tuần: 8,893
  • Tất cả: 465,039
Đăng nhập
Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 31

Ngày 16/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 4037/UBND-NLN về việc tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, để góp phần đảm bảo kế hoạch tăng trưởng.

Theo đó, để nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2023 phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng về số lượng, chất lượng, góp phần vào đảm bảo kế hoạch tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thủy sản 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT về nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến và thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP), an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để nâng cao năng xuất, sản lượng gắn với việc truy xuất nguồn gốc…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của phát luật trong nuôi trồng thủy sản (quản lý giống thủy sản, quản lý nuôi trồng thủy sản, an toàn thực phẩm nuôi trồng thủy sản...). Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh…

Sở Khoa học và Công nghệ, ưu tiên nguồn khoa học sự nghiệp cho dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sản xuất giống các loài thủy sản đặc hữu, loài bản địa, loài có giá trị kinh tế, công nghệ thân thiện với môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản nhằm tăng năng suất, sản lượng.

 Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, theo chức năng nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động nuôi trồng thủy sản theo quy định.

Các sở, ngành, đơn vị: Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền công tác phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh./.

Tải về

Thuỳ Trang
Tin khác
1 2 3 4 5  ...